You are currently viewing Ecoflow och Festivalstugan: Så Gjorde Vi Våra Stugor Självförsörjande med El via Solpaneler och Batterier på Sweden Rock Festivalen

Ecoflow och Festivalstugan: Så Gjorde Vi Våra Stugor Självförsörjande med El via Solpaneler och Batterier på Sweden Rock Festivalen

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Artiklar

2023 upplafa Sweden Rock Festival tog vi ett stort steg mot en mer hållbar framtid genom att använda Ecoflows batteripaket tillsammans med deras effektiva solpaneler för att förse våra pop-up stugor med ström. Resultatet blev att vi hade en stugby helt självförsörjande på el och en campingupplevelse utan behov av dieselverk. Detta är ett initiativ vi är stolta över och som vi hoppas inspirerar andra festivaler och campingplatser att följa efter.

En Ny Era av Camping

Traditionellt har många temporära festivalcampingar förlitat sig på dieselverk eller haft väldigt begränsat med ström. Dessa verk är dock inte bara bullriga, utan också stora miljöbovar. De släpper ut betydande skadliga föroreningar som bidrar till klimatförändringar och försämrar luftkvaliteten.

Med detta i åtanke bestämde vi oss för att utforska alternativa energikällor som skulle minska vår miljöpåverkan samt kunna erbjuda våra gäster en bättre bekvämlighet. Lösningen kom i form av Ecoflows avancerade batteripaket och solpaneler.

Ecoflow Batteripaket och Solpaneler

Ecoflows batteripaket är kända för sin höga kapacitet och tillförlitlighet. Dessa batterier kan lagra stora mängder energi och leverera stabil ström under lång tid, vilket gjorde dem perfekta för våra behov på Sweden Rock Festival. Vår anläggning använde Delta Pro med tillhörande extra batteripaket som med en total effekt på 7,2kWh. Vi kombinerade dessa batteripaket med Ecoflows effektiva solpaneler (2 x 400W), som installerades på taket av vår servicestuga. Solpanelerna samlade in solens energi under dagen och laddade batterierna, vilket gjorde att våra gäster hade tillgång till ren och pålitlig el dygnet runt.

Fördelarna med Ren Energi

Genom att använda Ecoflows solenergilösningar kunde vi eliminera behovet av dieselverk helt och hållet. Detta innebar flera stora fördelar:

Miljömässiga Fördelar: Vi reducerade våra koldioxidutsläpp till noll och bidrog därmed aktivt till kampen mot klimatförändringar. Dessutom slapp vi utsläpp av andra skadliga föroreningar som påverkar luftkvaliteten.

Tystare Camping: Utan bullret från dieselverk kunde våra gäster njuta av en tystare och mer fridfull campingupplevelse, vilket gjorde det lättare att koppla av och njuta av festivalens atmosfär.

Säkrare camping: Det är alltid en risk med dieselverk då det kan vara brandfarligt.

Hållbarhet: Genom att använda solenergi och batterilagring visade vi att det är möjligt att skapa hållbara energilösningar även för temporära evenemang som festivaler. Detta är ett viktigt steg mot en grönare framtid.

En Inspiration för Framtiden

Vår satsning på självförsörjande el-stugor på Sweden Rock Festival har inte bara gjort vår camping mer hållbar, utan också inspirerat andra att tänka grönt. Vi hoppas att fler festivaler och campingplatser kommer att följa vårt exempel och investera i ren energi.

Genom att visa att det är möjligt att driva en hel campingplats på solenergi och batterier hoppas vi kunna bidra till en mer hållbar framtid för alla. Tack vare Ecoflows innovativa lösningar har vi visat att framtiden för festivaler kan vara både ljus och grön.